Huisregels

Zoals overal waar je komt, geldt ook bij Kindervakantiewerk dat er een paar simpele regels zijn. In dit geval zijn deze regels opgesteld om ervoor te zorgen dat de week prettig verloopt en de veiligheid niet in gevaar komt. We draaien de weekprogramma's immers met andermans kinderen!
We gaan er dan ook vanuit dat iedereen die op welke manier dan ook deelneemt aan KVW zich aan onderstaande algemene gedragsregels houdt. Per afdeling/wijk kunnen er nog aanvullende specifieke huisregels zijn. Zorg dat je ook deze regels goed leest voordat je besluit deel te nemen en probeer je aan die regels te houden.

  • In het algemeen geldt dat deelname aan KVW vrijwillig is. Dit betekent iets anders dan vrijblijvend! Zowel leiding als kinderen die deelnemen aan KVW dienen zich aan het huisregelement van die afdeling te houden.
  • Als je klachten hebt over leiding of mede-leiding of kinderen, meld dit dan aan je hoofdleiding! Alleen dan kan een eventueel probleem of misverstand snel aangepakt worden.
  • Iedereen zet in principe zijn beste beentje voor om in zijn vrije tijd KVW te draaien. Houd het dus ook leuk! Spreek elkaar dus op een rustige, nette manier aan en laat elkaar uitspreken. Dit geldt altijd, of je het nu tegen kind, leiding, hoofdleiding of ouders hebt. Kom je er niet uit? Vraag dan om advies bij je hoofdleiding.
  • Ben je er als (hoofd)leiding en ouder op ieder moment van bewust dat je een voorbeeldfuctie voor de kinderen vervult. Dit geldt voor een heleboel zaken als taalgebruik, roken, alcohol maar ook het oversteken van de straat.
  • Mocht er tijdens de week iets verkeerd of niet naar wens lopen kan het zo zijn dat je de ouders hierover wilt spreken, of ouders willen jou spreken. Zorg in dat geval dat je de hoofdleiding vooraf op de hoogte brengt en hen bij het gesprek betrekt. Zij staan doorgaans iets verder van de situatie af en kunnen daardoor gemakkelijker rustig en beheerst reageren.Voer dit gesprek in geen geval waar de kinderen bij zijn! 
  • Bovenop deze algemene huisregels heeft Stichting KVW-Weert ook nog een gedragscode en omgangsregels opgesteld met betrekking tot de preventie en bestrijding van seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten. Deze documenten zijn voor iedereen toegankelijk en gelden ook voor iedereen (hoofdleiding, leiding, hulpleiding, ouders, kinderen en andere vrijwilligers) die betrokken is bij KVW-Weert. Deelname aan KVW betekent dat je je hieraan committeert. Schending van deze gedragscode kan leiden tot aangifte. Het beleid dat KVW-Weert opgesteld heeft mbt ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik staat beschreven onder het kopje ongewenste intimiteiten op deze website.