Ongewenste intimiteiten

 

Om in de toekomst een helder en eenduidig beleid te kunnen voeren rondom ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik heeft Stichting KVW-Weert een beleidsplan geschreven waarvan het meldprotocol een belangrijk onderdeel uitmaakt. Dit meldprotocol beschrijft stap voor stap hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. Het hele beleidsplan is opgesteld in samenwerking met VJL en in onderling overleg met alle KVW afdelingen in Weert, de zedenpolitie en Gemeente Weert.

- Het protocol biedt zowel bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, als aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt.

- Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Het protocol heeft betrekking op (hulp) leiding, hoofd/kern leiding, bestuursleden en voor alle andere vrijwilligers en betrokkenen (dus ook ouders en kinderen). Meldingen kunnen leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de beschuldigde.

Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Het bestuur zal dan ook in alle gevallen/meldingen een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon coördineert vanaf dat moment alle communicatie en bepaalt welke instanties worden betrokken.

 

Voor het downloaden van de documenten klik op een van onderstaande links:

Voor het volledige Beleidsplan  

Voor de handleiding bij een vermoeden            

Voor de handleiding bij heterdaad