WAT IS STICHTING KVW WEERT?

Stichting KinderVakantieWerk Weert is een overkoepelende stichting en daarmee een samenwerkingsverband tussen de verschillende kvw's in de wijken van Weert.

Van oorsprong is KinderVakantieWerk opgezet om kinderen van de minder bedeelde gezinnen toch een leuke zomervakantie te bezorgen. Vanwege deze oorspronkelijke doelstelling is dan ook altijd geprobeerd het inschrijfgeld zo laag mogelijk te houden. Kindervakantiewerk is inmiddels voor iedereen toegankelijk. Het hele initiatief wordt door vrijwilligers uitgevoerd en draait volledig op sponsoring en subsidie.

De overkoepelende stichting bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) aangevuld met 2 bestuursleden uit iedere wijk (algemeen bestuur). Inmiddels is elke KVW afdeling een stichting.

Stichting KinderVakantieWerk heeft als doel het organiseren en faciliteren van kvw in Weert. De daadwerkelijke activiteiten zijn hierbij gedelegeerd aan de besturen van de deel-KVW's. Het bestuur van Stichting KVW, vertegenwoordigd door de deel KVW's komt een paar maal per jaar bij elkaar voor overleg over het programma, scholing van de leiding, veiligheid, subsidie en andere overige belangrijke zaken. Verder organiseert iedere deel-kvw haar programma volledig zelfstandig.

KinderVakantieWerk Weert IMG_Organogram
KinderVakantieWerk Weert Twee_Vrijwilligers

WAT DOET STICHTING KVW WEERT?

Kindervakantiewerk Weert is een stichting die opgericht is om kinderen (van oorsprong van minder rijke gezinnen) een leuke vakantie te bezorgen. Van oudsher is dit al vrijwilligerswerk,gesubsidieerd door de overheid. Zoals u onder "Wat is Stichting KinderVakantieWerk Weert" heeft kunnen lezen is er intussen veel veranderd in de structuur van de organisatie waardoor de (overkoepelende) stichting kindervakantiewerk Weert vooral nog een rol speelt in het coördineren en afstemmen van kindervakantiewerk in de verschillende wijken in Weert. Welke rol speelt deze stichting en waarmee houdt zij zich bezig:

1: De overkoepelende stichting garandeert regelmatig overleg tussen de verschillende kvw's binnen Weert. Hiermee wordt gewaarborgd dat het inschrijfgeld overal gelijk is, de huisregels grotendeels overeenkomen, en er voortdurend een forum is waar men tips kan uitwisselen. Hierdoor wordt de continuïteit van kindervakantiewerk in Weert versterkt; ook als het in een van de wijken een keer iets minder goed gaat doordat er bijvoorbeeld een grote groep ervaren krachten tegelijk stopt.

2: De overkoepelende stichting probeert een actieve rol aan te nemen richting de maatschappij en politiek als het bijvoorbeeld gaat om duidelijkheid over verzekeringen, het aanvragen van vergunningen of de regels van maatschappelijke stages.

3: Last but not least; Helaas gebeurt het wel eens dat er een meningsverschil ontstaat dat zo ver uit de hand loopt dat de hoofdleiding van de desbetreffende wijk het niet meer kan overzien. Of dit nu ouders, kinderen of leiding betreft; het bestuur van de overkoepelende stichting kan in zo een uitzonderlijk geval als onafhankelijke partij gemakkelijker als bemiddelaar optreden. In gevallen waar meer discretie wenselijk is vragen wij u altijd onze externe vertrouwenspersoon te benaderen.

VOOR WIE IS STICHTING KWV BEDOELD?

Kinderen:

Kindervakantiewerk in de wijken is bedoeld voor alle kinderen van schoolgroep 3 tot en met 8 van de basisscholen in de desbetreffende wijk.De aanmeldingsformulieren voor kindervakantiewerk in uw wijk ontvangt uw kind op school. Kennissen of logé(e)tjes, die deze week bij u verblijven, kunnen in veel gevallen (verschilt per afdeling!) ook meedoen, maar moeten zich tegelijkertijd opgeven met u eigen kind(eren).Sommige Afdelingen draaien bij voldoende vrijwilligers ook een programma voor kinderen uit de schoolgroepen 1 en 2

Leiding:

Kindervakantiewerk wordt volledig door vrijwilligers gedraaid. De organisatie is dan ook altijd op zoek naar mensen die bereid zijn mee te helpen met de organisatie en/of een groep te begeleiden.

In het algemeen geldt dat leiding minimaal 16 jaar moet zijn. Er wordt ook wel gewerkt met hulpleiding of spelleiding. Voor hulpleiding adviseren wij als Stichting de minimale leeftijd van 15 jaar. Leiding onder de 16 jaar zal echter NOOIT zelfstandig een groep kinderen begeleiden.

Heb je interesse? neem dan contact op met een KVW in jouw wijk.

 KinderVakantieWerk Weert IMG_KVW_Dab
KinderVakantieWerk Weert IMG_ICON_TEAM

 

 

      ONS TEAM

  • Voorzitter: Rob Princen
  • Penningmeester: Jeroen Goubet
  • Secretaris: Hildegard Fodi